Košík je prázdný

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruka se vztahuje pouze na výrobek uvedený v záručním listu, který je platný pouze ve spojení s dokladem o zaplacení výrobku.
 2. Základní záruční doba činí 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu prvnímu majiteli. V případě splnění bodu 6. záručních podmínek firmy BG TECHNIK CS, a.s je možno záruku prodloužit.
 3. Záruční a pozáruční prohlídku objednávejte písemnou formou, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře na www.bgtechnik.eu.
 4. V případě opravy během záruční doby, se lhůta prodlužuje o dobu trvání opravy.
 5. Dodavatel odpovídá za to, že výrobek bude během záruční lhůty splňovat technické parametry uváděné výrobcem. Dále ručí za kompletnost dodaného stroje.
 6. V případě zájmu zákazníka je podmínkou pro poskytnutí prodloužené záruční doby provedení garanční prohlídky, kterou provede na objednávku servisní pracovník firmy BG TECHNIK CS, a.s. vždy před ukončením lhůty 12 měsíců provozu. Prodloužení záruky musí být zaznamenáno do servisní knížky a potvrzeno servisním mechanikem BG Technik CS, a.s.. V případě objednání a provedení garanční prohlídky se záruční doba prodlužuje o dalších 12 měsíců od data garanční prohlídky. Veškeré pracovní úkony a náklady spojené s těmito garančními prohlídkami, včetně cestovného z místa sídla servisu, hradí kupující. Cena je určena platným ceníkem servisních prací.
 7. Záruční opravy provedené do 12 měsíců, jsou bezplatné včetně práce. U prodloužené záruky hradí dodavatel pouze náhradní díly, mimo dílů běžné spotřeby. Majitel stroje hradí dopravu a práci servisních techniků z nejbližšího místa servisu BG TECHNIK CS, a.s.
 8. V případě prodeje stroje 3. osobě hradí veškeré případné výlohy podle záručních podmínek nový majitel stroje. Nový uživatel je povinen nechat zaškolit odbornou obsluhu servisním pracovníkem firmy BG TECHNIK CS, a.s. Tato povinnost se vztahuje i na změnu pracovníka obsluhy stroje v případě prvního uživatele.
 9. Záruka se nevztahuje:
 • Na závady způsobené nesprávnou obsluhou stroje
 • Na běžné seřízení stroje jako je promazání, seřízení úhlů a rovin, výměna řemenů apod
 • Na stroj umístěný ve vlhkém a teplotně nestabilním prostředí
 • Na stroj, který není připojen na dostatečně dimenzovaný odsávací systém a přívod tlakového vzduchu
 • Na závady způsobené používáním stroje k jiným účelům než stanoveným v návodu k obsluze
 • Na stroj, na němž byla provedena neodborná montáž a nesprávné uvedení do provozu, popřípadě oprava jiným než autorizovaným servisním pracovníkem firmy BG TECHNIK CS, a.s..
 • Pokud byla porušena originalita stroje namontováním cizích součástek nebo součástek originálních bez souhlasu servisního střediska
  BG TECHNIK CS, a.s..
 • Na elektronické součástky poškozené bleskem, přepětím, podpětím, chodem na 2 fáze, chybným jištěním a dimenzováním elektrického přívodu ke stroji
 • Na součásti stroje opotřebené při běžném používání, jako jsou škrábance, oděrky a mechanické opotřebení všech eloxovaných dílů
 • Na náhradní díly a komponenty, které mají spotřební charakter, jako jsou řemeny, třecí součásti brzd, ložiska, žárovky, pojistky, plastové kladky, ozubené převody a ozuby
 • Na plastové součásti (např. rukojeti, páčky, kryty, záslepky, unášeče válečků, pogumované dílce, nálepky, kličky … )
 • Nástroje (např. nože, pilové kotouče, frézy, leštící kartáče … )
 • Veškeré provozní náplně
Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap